Konkurs plastyczny na wizerunek sowy

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Praca konkursowa ma przedstawiać wizerunek sowy.

2.   Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III;

3.   Format i technika prac dowolna;

4.   Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę;

5.   Prace należy kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, Białystok, ul. Słowackiego 4

lub dostarczyć osobiście do świetlicy nr 2 do 17 grudnia 2016r.;

6.   Każdą pracę należy czytelnie opisać podając: dane szkoły (nazwę, adres, nr telefonu), imię i nazwisko wykonawcy, klasę , imię i nazwisko opiekuna;

7.   Prace przechodzą na własność organizatora konkursu;

8.   Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;

9.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.01.2017 r. O wyróżnieniach i nagrodach poinformujemy telefonicznie;

10. Kryteria oceny prac:

-samodzielność wykonania, estetyka pracy, pomysłowość;

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają

wychowawcy świetlicy nr 2 (nr kontaktowy 857416513)