Jest taki dzień.

Chór szkolny  zaprezentował  kolędy: "Dzisiaj w Betlejem", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Przybieżeli do Betlejem", "Gore gwiazda Jezusowi" pod kierunkiem p. Agnieszki Jurguć. Uczniowie wyznania prawosławnego, zaśpiewali  kolędę "Niebo i ziemla" pod kierunkiem p. Katarzyny Kiczko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Barbara Rogalewska