Orszak Trzech Króli

       „Dziękuję wszystkim, którzy byli uczestnikami tej wielkiej katechezy, tego orszaku, który z jednej strony przypomniał nam o objawieniu Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony o pragnieniu, jakie każdy z nas nosi w swoim sercu, aby tego Chrystusa spotkać, aby Go przyjąć do swojego serca tak, aby poszedł On z nami w nasze codzienne życie i nieustannie nam towarzyszył swoją mocą i swoją łaską” – mówił na zakończenie orszaku abp Wojda.

         Przy stajence Arcybiskup Metropolita złożył również życzenia wiernym Kościoła prawosławnego. Życzył, aby „dzisiejsza wigilia i Boże Narodzenie były czasem głębokich przeżyć duchowych, czasem pokoju wewnętrznego, ale przede wszystkim spotkania Tego, który przyszedł do nas; który nas tak bardzo umiłował, że zechciał stać się jednym z nas, aby nieustannie przypominać nam o miłości Boga. Niech te dary nieba staną się udziałem wszystkich braci i sióstr Kościoła prawosławnego”.

         W organizacji tegorocznego Orszaku było zaangażowanych ok. 1600 osób, udział wzięło ponad 10 tys. osób. Z naszej szkoły w grupie czerwonej – europejskiej, uczestniczyło 30 uczniów z rodzicami i nauczycielami.

Relacje można zobaczyć np. na: http://archibial.pl/multimedia/105-bialostocki-orszak-trzech-kroli/

http://archibial.pl/wiadomosci/1664-bialostocki-orszak-trzech-kroli/#lg=1&slide=62
http://archibial.pl/wiadomosci/1664-bialostocki-orszak-trzech-kroli/#lg=1&slide=64
http://archibial.pl/wiadomosci/1664-bialostocki-orszak-trzech-kroli/#lg=1&slide=67

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Barbara Rogalewska