Zapytanie ofertowe - kotara

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie kotary grodzącej w szynie przesuwanej ręcznie w sali gimnastycznej o wymiarach szerokość 14,60 m wysokość 8,15 m -7,35m

 

1.      Oferta musi zawierać:

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

b/ koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca

c/ wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,

d/ oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa.

 

2.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku ul. Słowackiego 4 lub przesłać faksem na nr: 857320965 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3.      Termin wykonania zamówienia :

Wymagany termin wykonania zamówienia:15 kwietnia 2013r.

 

4.      Wizyta na terenie objętym wykonywaniem prac:

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanych robót.

Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

 

5.      Osobą do kontaktu z Oferentami jest: Agnieszka Iwanowska-Dzitkowska, tel. 857320965,

 

6.      Kryteria wyboru ofert:

 

a/ Cena – 100%

b/ Wynik: Oferta, która przedstawia najniższą cenę – zostanie uznana za najkorzystniejszą.

c/ Zatwierdzenie najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku.

 

Oferta do pobrania w formacie PDF

Zatwierdzam

p.o. dyrektora mgr Mariola Sakowicz