Zapytanie ofertowe - awaria elektryka

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na awaryjne wykonanie remontu instalacji elektrycznej: wymianę przewodów elektrycznych oraz opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach szatni.

 

1.      Oferta musi zawierać:

 

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

b/ koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca

c/ wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,

d/ oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa.

 

2.      Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 8 marca 2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku ul. Słowackiego 4 lub przesłać faksem na nr: 857320965 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3.      Termin wykonania zamówienia :

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:do 25 marca 2013r.

 

4.      Wizyta na terenie objętym wykonywaniem prac:

 

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanych robót.

Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

 

5.      Osobą do kontaktu z Oferentami jest : Agnieszka Iwanowska-Dzitkowska, tel. 857320965,

 

6.      Kryteria wyboru ofert:

 

a/ Cena – 100%

b/ Zatwierdzenie najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku.

 

Oferta do pobrania w formacie PDF

Zatwierdzam

p.o. dyrektora mgr Mariola Sakowicz