Wybór oferty w postępowaniu ofertowym

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na awaryjne wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku, wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Taras” w Białymstoku.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kryterium wyboru była oferowana najniższa cena za wykonaną usługę. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taras”
w Białymstoku zaproponowało najkorzystniejszą ofertę.

 

p.o. dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 1

mgr Mariola Sakowicz

         

 

Białystok, dnia 13 marca 2013r.