Informacja o wybraniu oferty

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie i zamontowanie kotary grodzącej w szynie przesuwanej ręcznie w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, wybrana została oferta przedsiębiorstwa:

PPUH Sport Life 58-200 Dzierżoniów ul. Słowackiego 23/10

 

Uzasadnienie wyboru:

Kryterium wyboru była oferowana najniższa cena za towar i wykonaną usługę. Przedsiębiorstwo PPUH Sport Life w Dzierżoniowie zaproponowało najkorzystniejszą ofertę.

 

p.o. dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 1

mgr Mariola Sakowicz

 

Białystok, dnia 15 marca 2013r.