Świąteczna Zbiórka Żywności

„Pokładaj nadzieję w Panu i czyń dobro"

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Bractwo Młodzieży Prawosławnej po raz kolejny zorganizowało

Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zbiórka, w której aktywnie uczestniczyli wolontariusze Szkolnego Koła Eleos, odbyła się w dniach 14 i 15 grudnia w sklepie PSS Społem „Opałek".

Dni postu Bożonarodzeniowego wypełniono dobrem i szczodrością

wobec potrzebujących bliźnich.

To jest Ich wielogodzinna ofiara, wyraz miłości, zrozumienie potrzeb i trosk drugiego człowieka. Zaangażowanie wolontariuszy doceniła Regionalna Telewizja i Radio Białystok emitując programy z udziałem społeczników.

Nad bliźnim pochylili się:

Mateusz Trochimczyk, Mikołaj Ostapkowicz, Zosia Aleksiejuk,

Magda Kuptel, Weronika Matys, Filip Wieremczuk, Adrian Popławski,

Tymoteusz Wieremiejuk, Dawid i Bartek Janowicz,

Paulina Polech, Hania Hermanowicz, Dominik Safaryn, Ola Mojsak,

Bartek Chilimoniuk, Mikołaj Buszko i nasza absolwentka Wiktoria Czech.

Opracowała: opiekun szkolnego koła Eleos - Krystyna Oniszczuk

12