Akcja "Dziewczynka z zapałkami"

      W dniu 12 października 2013 r. (sobota) w godzinach od 13:00 do 16:00 w placówce handlowej „Galeria Biała” w Białymstoku przy ul. Miłosza 2 – pod opieką trzech nauczycieli 20-tu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 brało udział w kweście - akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Dziewczynka z zapałkami” z Łodzi. Wolontariusze w bajkowych przebraniach pomagali w pakowaniu zakupów i mówili o celu kwesty. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc na terenie całej Polski (m.in. zakup podręczników, opłaty za obiady, dofinansowanie do wypoczynku letniego) dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią.