Wielkanocna Zbiórka Żywności 2017

 

Zebrana przez wolontariuszy żywność, zostanie przekazana
przez Bank Żywności, dla podopiecznych lokalnych
organizacji społecznych, zajmujących się pomocą rodzinom
i osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.
Wolontariuszom serdeczne podziękowania i życzenia dalszego
zaangażowania na rzecz bliźniego będącego w potrzebie.
 
opiekun szkolnego  koła Eleos : K. Oniszczuk