Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2016/2017  oraz w latach poprzednich realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Skierowany był on do uczniów klas trzecich oraz ich rodziców. Miał na celu przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyrobienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

W ramach programu wychowawcy klas III przeprowadzili zajęcia warsztatowe.
Na terenie szkoły odbył się także  konkurs plastyczny i literacki.  Na apelu podsumowującym realizację programu przedstawiona została scenka rodzajowa ,,Tato, rzuć papierosa”.