Projekt „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Projekt obejmuje szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Zajęcia prowadzone są w klasach 4c,7a,7b. Odbyło się też szkolenie rady pedagogicznej „Uczeń w otchłani smutku. Wspieranie dzieci i młodzieży z depresją”.