Program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy uśmiechu”

Program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”  autorstwa profesor Nady Ignjatović-Savić z Serbii - to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz od 10 do 15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2). Celem programujest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.