Projekt „Dbajki Grajki – multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”


„Dbajki Grajki” to  multimedialny program oparty na metodzie bajkoterapii. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w tym, że program obejmuje oddziaływaniem całe środowisko szkolne (ucznia, nauczyciela, rodzica). Zawiera aktywne multimedialne metody włączające zarówno osoby pracujące z dziećmi, jak i samego ucznia. Nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia motywują ucznia do działania, twórczości, myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez multimedialne narzędzie uczeń, przeżywając fabułę i narrację, przeżywa różne emocje bohaterów. Pozwala mu to identyfikować się z postaciami i razem z nimi nabywać umiejętności psychospołecznych.

Projekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim.