Certyfikat udziału w ogólnopolskim projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku otrzymała certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim projekcie „Idą Święta, nie o sms–ie, lecz o kartce pamiętaj” organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Wysłaliśmy ok. 1000 kartek, tym samym włączyliśmy się także w realizację działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień.

Opracowanie: E. Piast-Szlubowska

20190204 202311