Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap wojewódzki

WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

Serdecznie zapraszam uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami 7 marca 2019r. na godzinę 9.30 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski) oraz prosty kalkulator. Zbiórka uczestników pod wyznaczonymi salami o godz. 9.40. (II piętro)

Przydział sal umieszony zostanie w holu przy szatni na tablicy oraz na drzwiach poszczególnych sal.

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30.

ü Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 110 na I piętrze na godz. 9.15.

ü Opiekunów zapraszam do sali 111 na I piętrze.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

ü  Wojewódzka Komisja Konkursowa weryfikuje prace w ciągu 2 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

ü  Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji.

ü  Listy laureatów i finalistów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego