Miejski Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Wiosna nas inspiruje”

Zapraszamy do udziałulogo-szkoly-KOSZULKA-projekt-czarny-913mm-913mm-72dpi-tlo

w Miejskim Konkursie Recytatorsko – Plastycznym

„Wiosna nas inspiruje”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku.

2. Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem poezji;
 • waloryzowanie twórczości polskich poetów;
 • promowanie talentów artystycznych;
 • wzbogacenie warsztatu plastycznego – rozwijanie różnorodnych form i technik;
 • kształtowanie wrażliwości odbioru dzieła literackiego i interpretacji plastycznej;
 • twórcza organizacja czasu wolnego.

3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

   klasy 4-5,

   klasy 6-7.

Postanowienia dotyczące prac plastycznych:

1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną:

 • zgodną z tematem z i celami konkursu;
 • formatu A3;
 • wykonaną samodzielnie i dowolną techniką (praca płaska);
 • z przyklejonym na odwrocie pracy Załącznikiem 2 oraz fragmentem wiersza polskiego poety, którego dotyczy praca;
 • z dołączonym do pracy Załącznikiem 1 (oświadczenie o udziale małoletniego w konkursie).

2. Szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych.

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

5. Jury będzie oceniać prace w oparciu o następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,
 • atrakcyjność graficzno-plastyczna,
 • oryginalność,
 • właściwa prezentacja tematu.

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30.04.2109r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego

ul. Słowackiego4

15-229 Białystok

z dopiskiem Miejski Konkurs Recytatorsko – Plastyczny

„Wiosna nas inspiruje”

7. Lista laureatów konkursu plastycznego zostanie zamieszczona na str. internetowej szkoły do dnia 10 maja 2019r.

Postanowienia dotyczące recytacji:

 • każda szkoła typuje po jednym recytatorze w każdej kategorii wiekowej.
 • uczestnik prezentuje wiersz wybranego polskiego poety związany z tematem konkursu

recytacje wierszy będą oceniane przez jury pod względem:

 • wyrazistości,
 • dykcji,
 • modulacji głosu,
 • interpretacji tekstu.

Zgłoszenia zawierające następujące dane:

imię , nazwisko ucznia, klasa

autor i tytuł wiersza

imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

nazwa i adres mailowy szkoły

należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30.04.2019r.

Podpisane oświadczenie o udziale małoletniego w konkursie (Załącznik nr1) należy dostarczyć w momencie przybycia na konkurs.

Recytacja wierszy oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom obu kategorii konkursu odbędzie się dnia 16 maja o godz.10.00.

Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel.600472944 .

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej: http://sp1.bialystok.pl/ informacji o laureatach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu, oznaczenia nazwy i adresu szkoły), na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu następujące kluczowe daty:

ostateczny termin nadesłania prac plastycznych i zgłoszeń recytatorów: 30.04.2019

ogłoszenie wyników 16.05.2019 o godz.10.00

Organizatorzy:

Bożena Gawryłkiewicz, Urszula Krysiuk, Sylwia Pietrowcew, Zofia Strzałkowska

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

SPONSORZY

logo1logo2logo3

 

 Rada Rodziców SP nr 1w Białymstoku