Wojewódzki Konkurs Chemiczny 2019

ETAP REJONOWY

Serdecznie zapraszam uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami 11 grudnia 2019 r. na godzinę 9.20 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4 w Białymstoku.

O godz. 9.30 na II piętrze odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski) oraz prosty kalkulator.

Przydział sal umieszczony zostanie w holu przy szatni na tablicy oraz na drzwiach poszczególnych sal.

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30. (90 min)

* Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 110 na I piętrze na godz. 9.00.

 * Opiekunów zapraszam do sali 111 na I piętrze.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

*Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 * Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji (Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku).

 * Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – listy uczniów)

 Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Chemicznego