Aktualizacja kalendarza Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku

11 czerwiec 2020 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 czerwiec 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicowych po potwierdzeniu telefonicznym i wypełnieniu deklaracji)

Do 12 czerwca 2020 wystawienie ocen klasyfikacyjnych

16, 17, 18 czerwca 2020 – Egzamin Ósmoklasisty (nie odbywają się zajęcia zdalne, możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicowych po potwierdzeniu telefonicznym i wypełnieniu deklaracji)

26 czerwca 2020 – zakończenie roku szkolnego on-line klas 1 – 7 (odbiór świadectw w sekretariacie po 29 czerwca 2020r.)

– zakończenie roku szkolnego klas 8 w szkole