ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Uczniowie i Rodzice – w tym roku szkolnym, ze względu na panującą pandemię, zakończenie będzie miało trochę inny charakter.

Wychowawcy klas rozdadzą świadectwa swoimi uczniami w wyznaczonych godzinach,

bez wchodzenia do szkoły, według zamieszczonego harmonogramu.
Na każde zakończenie:

ü uczeń ma obowiązek mieć własny długopis;

ü uczeń ma obowiązek mieć założoną maseczkę;

ü może przyjść wyłącznie osoba zdrowa;

ü uczeń nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

ü rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy;

Czekając na odbiór świadectwa, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp

 oraz mają zakryte usta i nos.

KLASY I – GODZ.9.00 – 9.30

1a – wejście od parkingu

1b – wejście od boiska

1c – wejście od placu zabaw

KLASY II – 9.45 – 10.15

2a – wejście od parkingu

2b – wejście od boiska

2c – wejście od placu zabaw

KLASY III I IV – GODZ. 11.45 – 12.15

3a – wejście główne

3b – wejście od placu zabaw

4a – wejście od boiska

4b – wejście od parkingu

KLASY V – GODZ. 12.30 – 13.00

5a – wejście od parkingu

5b- wejście główne

5c – wejście główne

5d – wejście od placu zabaw

5e – wejście od boiska

KLASY VI – GODZ. 13.15 – 13.45

6a – wejście od parkingu

6b – wejście od boiska

6c – wejście główne

6d – wejście główne

6e – wejście od placu zabaw

KLASA VII – GODZ. 14.00 – 14.30

7a – wejście od parkingu

7b – wejście od boiska

7c – wejście główne

7d – wejście od placu zabaw

KLASY VIII GODZ. 10:30 – 11.30

boisko szkolne lub sala gimnastyczna

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

KLASY I – GODZ.9.00 – 9.30

1a – wejście od parkingu

1b – wejście od boiska

1c – wejście od placu zabaw

KLASY II – 9.45 – 10.15

2a – wejście od parkingu

2b – wejście od boiska

2c – wejście od placu zabaw

KLASY III I IV – GODZ. 11.45 – 12.15

3a – wejście główne

3b – wejście od placu zabaw

4a – wejście od boiska

4b – wejście od parkingu

KLASY 5 – GODZ. 12.30 – 13.00

5a – wejście od parkingu

5b- wejście główne

5c – wejście główne

5d – wejście od placu zabaw

5e – wejście od boiska

KLASY 6 – GODZ. 13.15 – 13.45

6a – wejście od parkingu

6b – wejście od boiska

6c – wejście główne

6d – wejście główne

6e – wejście od placu zabaw

KLASA 7 – GODZ. 14.00 – 14.30

7a – wejście od parkingu

7b – wejście od boiska

7c – wejście główne

7d – wejście od placu zabaw

KLASY VIII GODZ. 10:30 – 11.30

boisko szkolne lub sala gimnastyczna