Egzamin ósmoklasisty w 2021

egzamin

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja, wtorek

język polski

9:00

120 minut

26 maja, środa

matematyka

9:00

100 minut

27 maja, czwartek

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

o 60 minut – w przypadku języka polskiego,

o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,

o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

zasady