Spotkanie z policjantami

Dnia 30 września 2013 r. w Świetlicy nr 3 pod opieką pani Anny Moskwy odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami Policji w ramach realizacji zajęć pt:"Bezpieczna droga do szkoły".

Sierżant Mirosław Żulewski oraz sierżant sztabowy Adam Karawajczyk przeprowadzili prelekcję z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Szczególny nacisk został położony na samodzielne powroty dzieci ze szkoły i niebezpieczeństwa z tego wynikające. Dzieci zostały poinformowane, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych ( kontakt z osobą obcą, kontakt z atakującym psem), a także jak unikać sytuacji zagrażających.  Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się dużą wiedzą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Niezwykłe śniadanie z Izabelą Branicką

Niezwykłe śniadanie z „Izabelą Branicką”

 

 

Dnia 13 czerwca dzieci ze świetlicy nr 2 pod opieką wychowawczyń

Teresy Andraki, Anny Moskwy, Małgorzaty Zdzitowieckiej spotkały się w zabytkowej części parku przy pałacu Branickich na niecodziennym śniadaniu.

Przy dźwiękach dawnej muzyki gość specjalny „ Izabela Branicka” opowiedziała im

o historii pałacu, swojej działalności, odpowiedziała też na wiele pytań.

Po zdrowym śniadaniu, słodkim poczęstunku dzieci udały się na wspólny spacer po

pałacowym parku.

 

 

 

Program edukacji antynikotynowej

 

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

 

Od lutego do maja 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego będzie realizowany program edukacji antynikotynowej pt.: Nie pal przy mnie, proszę.”

Założenia ogólne programu:

  • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
  • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
  • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Koordynator programu: mgr Anna Moskwa